Híbrids

Gener del 2013. Article: “Híbrids”.

Està ben descrit que algunes espècies d’ocells s’hibriden a la natura de forma espontània, de forma natural. Un cas ben conegut i documentat és el dels morells que sovint es “roben” els ous els uns als altres, i s’hibriden entre les distintes espècies de tant en tant, pel sol fet de compartir un espai comú en època de zel.

Més freqüent és encara que l’home forci aquests híbrids en captivitat. Entre els ocellaires no és estrany veure concursos de cant on participen híbrids de diferents espècies. L’híbrid de  canari x cardina (Serinus canaria x Carduelis carduelis) és, segurament, el més habitual. Al creuar dues espècies de gèneres diferents (Serinus x Carduelis), l’híbrid resultant és infèrtil, no pot tornar a procrear.

Un altra dels híbrids que solen provocar els ocellaires és el de canari x gafarró (Serinus canaria x Serinus serinus). En aquest cas l’híbrid descendent sí és fèrtil, però il·legal donat que fa anys que el gafarró (Serinus serinus) està catalogat d’ESPÈCIE PROTEGIDA a Catalunya.

Feta aquesta breu introducció, us volem presentar una raresa ornítica, un híbrid entre dues espècies, en aquest cas, d’ARDÈIDS:

IMG_9864

Aquí teniu l’híbrid en qüestió. Sospiteu quin és el creuament ?

Segurament no heu anat gens desencaminats, es tracta d’un híbrid entre un martinet dels esculls x martinet blanc (Egretta gularis x Egretta garzetta).

Com s’ha originat aquest híbrid? Haurà estat espontani ? Es tracta d’un individu que ha travessat des del Mar Roig a la zona Mediterrània africana, allà s’ha creuat amb un martinet blanc i els seus híbrids han remuntat fins el nostre País?

O bé, el Martinet dels esculls estava estabulat, en un zoo per exemple, i és allà on s’ha hibridat amb un martinet blanc ?

No ho sabrem mai del cert però, ens haureu de permetre atorgar un bon percentatge de probabilitats a certa intervenció per part de l’home, no us sembla ?

Aquesta foto va ser realitzada per en Jordi l’11/11/2007, ja fa uns anys d’això,  a la zona de La Basseta de Sant Antoni (Delta de l’Ebre), i es considerada una RARESA ORNÍTICA DE PRIMERA MAGNITUD entre el col·lectiu dels ornitòlegs més avesats i experts.

CLICNATURA ©CLNT

About clicnatura

Som dos amics apassionats per la natura, de fa uns quants dies, i aficionats a la fotografia.
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Comments are closed.