Les proscrites

Serp de vidre o nineta (Anguis fragilis)

Serp de vidre o nineta (Anguis fragilis)

Tot i que no és cap serp, si no un llangardaix, el vidriol gaudeix d’una llegenda negríssima.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.